Giao dịch tiền ảo  và nguy cơ rửa tiền

0
239
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 16: In this photo illustration, a visual representation of digital cryptocurrencies, Bitcoin, Ripple, Ethernum, Dash, Monero and Litecoin is displayed on February 16, 2018 in Paris, France. Digital cryptocurrencies have seen unprecedented growth in 2017, despite remaining extremely volatile. (Photo Illustration by Chesnot/Getty Images)

Các nước trên thế giới đã nghiên cứu rất nhiều về các loại tiền ảo, và Việt Nam cũng phải làm như vậy. Nói đến tiền thì nó phải có giá trị, giá trị sử dụng và được chính phủ của một quốc gia công nhận. Đồng thời, tiền tệ có cơ chế, chính sách, pháp luật để lưu thông ổn định.

Việt Nam cần nghiên cứu hoạt động tiền ảo để có biện pháp quản lý và xử lý phù hợp. Đối với các đối tượng thực hiện các giao dịch gian lận bằng nội tệ, các bộ phận liên quan cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm. Đồng thời, công bố rộng rãi để mọi người hiểu rằng nếu tham gia thì sẽ không có sự bảo vệ của ai hay pháp luật. Trên thế giới, tiền ảo được coi là công cụ rửa tiền vì giao dịch nhanh chóng, dễ dàng do không có cơ quan nhà nước nào quản lý, các chuyên gia nhận định.

Tiền ảo có thể được mua và bán giữa các tổ chức đa quốc gia mà không yêu cầu chuyển khoản thông qua các ngân hàng và hệ thống tài chính. Do đó, việc truy thu vượt quá khả năng của ngân hàng. Trong giao dịch thực tế, các doanh nghiệp sử dụng tiền ảo có khả năng kết nối với các chủ thể trong nền kinh tế quốc dân để mua bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen. Vì vậy, họ quy đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ rồi tiến hành mua tiền ảo trên thị trường quốc tế.

TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng, để quản lý được giao dịch tiền ảo không chỉ phải quản lý hoạt động ngân hàng mà cả hoạt động ngoại hối chợ đen. Ông Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trên thế giới, việc quản lý hoạt động tiền ảo ở mỗi quốc gia khác nhau, nhưng đều được coi là vô cùng khó khăn và phức tạp. Họ chỉ coi nó như một loại tài sản ảo, giống như một hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here