Bội chi ngân sách hơn 9.3 tỷ USD

0
343

Sau khi quyết toán, bội chi ngân sách năm 2020 vượt mức 216,405 tỷ đồng (gần 9,3 tỷ USD), tương đương 3,44% GDP, thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh mà Quốc hội cho phép. Gần 91,8% đại biểu Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2020.

Do đó, tổng thu cân đối ngân sách đạt gần 2,28 triệu tỷ đồng, bao gồm thu chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020; thu kết dư ngân sách địa phương năm 2019 được trích từ dự phòng tài khóa theo quy định của Luật Ngân sách quốc gia.

Chi cân đối ngân sách năm 2020 vượt 2,35 triệu tỷ đồng, bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2020 đến năm 2021 (số ngân sách năm trước chưa chi hết, chuyển sang năm sau để đầu tư). Bội chi ngân sách thực hiện năm 2020 vượt quá 216.405 tỷ đồng (tương đương 9,3 tỷ USD), tương đương 3,44% GDP, không bao gồm cân đối ngân sách địa phương. Mức thâm hụt này thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh mà Quốc hội cho phép (368,3 nghìn tỷ đồng – khoảng 5,41% GDP).

Vay nợ khủng

Năm 2020, Chính phủ đã vay hơn 436.059 tỷ đồng (tương đương hơn 18,6 tỷ USD) để bù đắp các khoản vượt và trả nợ gốc. Trong đó, 82% bội chi ngân sách trung ương là vay trong nước, phần còn lại vay nước ngoài.

Ngân sách quốc gia năm 2020 đạt 98,2% dự toán, trong đó thu nội địa vượt dự toán 0,2%; trả lãi vay đúng hạn … Còn theo ông Nguyễn Phú Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (cơ quan kiểm tra). của Quốc hội), dự toán và quyết toán ngân sách Có nhiều hạn chế trong việc dự đoán, đánh giá, biên soạn và thực hiện cuốn sách này.

Tương ứng, tỷ trọng thu ngân sách trung ương trong tổng thu ngân sách quốc gia ngày càng giảm, hạn chế vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Bên cạnh đó, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa ban hành bản kiểm kê chi tiết, hoặc trình tự không đúng, thậm chí còn để xảy ra tình trạng kê khai tiền sử dụng đất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here